Academy of Sciences

Academy of Sciences

flickr.com – Doug Letterman

Jedno z největších muzeí přírody na světě od Renza Piana bylo navrženo tak, aby dostálo své funkci. Díky inovativním technologiím, využitím přirozeného větrání a recyklovaných stavebních materiálů získala budova 54 bodů v systému LEED a je v současnosti nejúspornějším muzeem jaké kdy bylo postaveno. Zelená střecha s rozlohou přes 10 tisíc čtverečních metrů je prostředím pro 1,7 milionů rostlin.

Funkce

California Academy of Science je muzeum a světově významné výzkumné středisko. Instituce byla založena už v roce 1853 a jejím posláním je zkoumat, vysvětlovat a chránit okolní svět. Výzkumy probíhají v oblasti antropologie, ornitologie, mořské biologie, botaniky, geologie i mnoha dalších odvětvích.

Kontext

Budova akademie je součástí Golden Gate Park v San Franciscu. V sousedství se nachází muzeum De Young od ateliéru Herzog and de Meuron. Architektovým záměrem bylo vytvořit budovu, která bude vizuálně i funkčně propojena s okolím. Střecha muzea působí se svou kopcovitou krajinou jako přirozené pokračování parku. Prosklená fasáda pak nabízí zajímavé průhledy z interiéru do parku.

[put_wpgm id=20]

„Muzea nejsou obvykle transparentní, jsou neprůhledná a uzavřená. Jsou jako království temnoty a vy jste uvězněni uvnitř a nevíte, kde jste. Ale tady jste uprostřed krásného parku Golden Gate a při pohledu ven tak můžete vnímat i své okolí.“ Renzo Piano

Historie

Kalifornská akademie věd byla založena v roce 1853. Základním úkolem této instituce byl systematický průzkum každé části státu a podpora žen ve vědě. V roce 1874 akademie otevřela své první oficiální muzeum, které přitáhlo 80 tisíc návštěvníků ročně. Rostoucí poptávka vyžadovala rozsáhlejší prostory a v roce 1891 se muzeum přestěhovalo do budovy na Market Street.

V roce 1916 se sídlo akademie přesouvá do budovy Nord American Hall of Birds and Mammals v Golden Gate parku. Steinhart Aquarium bylo založeno v roce 1923. V roce 1951 byla přidána Science Hall a o rok později Morrisonovo planetárium.

V roce 1989 byla budova akademie značně poškozena při zemětřesení, které je pro oblast San Francisca poměrně časté. Poškozena byla také část exponátů. Vzhledem k nákladné a náročné rekonstrukci bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu.

Academy of Sciences - vchod

flickr.com – Helder Ribeiro

Muzeum obsahuje přes 20 milionů vědeckých vzorků a 8 vědeckých výzkumných oddělení. Celková cena stavby se vyšplhala na 500 milionů dolarů. Výstavba započala 12. září 2005 a dokončena byla 27. září 2008. Exponáty byly přesunuty do dočasného muzea na Howard Street. Nové muzeum zdvojnásobilo počet návštěvníků ze 750 tisíc na 1,5 milionu ročně a hned první den po otevření jej navštívilo přes 15 tisíc lidí.

Konstrukce

Budova je jednoduchou kompozicí základních tvarů. Obdélníkový půdorys ukrývá ve svém těžišti dvě koule o průměru 27 metrů, které se propisují do kompozice střechy. Na jihozápadě se ve skleněné kouli ukrývá exponát deštného pralesa – Rainforests of the World, na severovýchodě se nachází Morrison Planetarium, největší digitální planetárium na světě. Mezi oběma funkcemi je umístěno malé náměstí o ploše 1160m2 s výhledem do Steinhart Aquarium, nádherného světa korálových útesů, bažin či kolonie afrických tučňáků.

Celé muzeum je zastřešeno ocelovými nosníky o délce až 29 metrů, které jsou zakřiveny podle tvaru vnitřního prostoru. Centrální náměstí mezi kopulemi je zastřešeno prosklenou střechou z trojúhelníkových skel, které jsou podporovány sítí ocelových nosníků. Plocha zasklení je 22 x 30 m. Střecha náměstí hraje důležitou roli v přirozeném větrání stavby a musela být navržena tak, aby podobně jako masivní skleněný dóm deštného pralesa odolávala zemětřesení.

Academy of Sciences - interiér

flickr.com – Brian Mcintyre

Renzo Piano chytře využívá fotovoltaických panelů tak, aby se podílely na architektonickém řešení stavby. Kolem celého objektu vytváří z panelů zastřešené podloubí, které chrání skleněný plášť před přehříváním a ostrým letním sluncem. Podloubí zároveň nabízí příjemný stín či ochranu před povětrností pro návštěvníky muzea. Celkem je využito 60 tisíc článků s účinností 20%, které ročně ušetří 213 tisíc kWh. Panely pokryjí až 10% spotřeby akademie.

Okna a fasádní systém včetně větracích jednotek vyvinula německá firma D+H Mechatronik AG z Hamburku. Speciální sklo snižuje úroveň absorbce tepla a tím také snižuje tak výkon potřebný k chlazení budovy. Inteligentní systém využívá světlíků ve střeše a pomocí úhlu jejich otevření přivádí čerstvý vzduch v závislosti na směru větru, aktuální vnější a vnitřní teplotě či úrovně CO2 v interiéru. Světlíky se automaticky zavírají v případě deště, mlhy i silného větru. V případě režimu nočního chlazení se otevírají pouze nejvyšší okna v dómu.

Střecha je pokryta 15 cm půdy a její ztvárnění připomíná kopcovitou krajinu. Rostliny absorbují 98% veškeré dešťové vody. Teplota zelené střechy je díky rostlinám mnohem nižší, než je tomu u domů s krytinou z asfaltových pásů. To se samozřejmě promítá na celkové kvalitě přiváděného vzduchu pomocí přirozeného větrání. 90% prostor v interiéru je odvětráno a osvětleno přirozeně, což v konečném důsledku šetří další náklady za umělé osvětlení a vzduchotechniku.

Academy of Sciences - střecha

flickr.com – Tim Dorr

Muzeum bylo vytvořeno z recyklovaných materiálů. Tepelná izolace je z 85% vytvořena ze starých džínových kalhot a bavlněných oděvů, na nové konstrukce bylo využito 15 tisíc krychlových metrů recyklovaného betonu s příměsí strusky a popílku. V případě oceli došlo k 100% recyklaci veškerých konstrukcí o váze 5000 tun. Pokud jde o demolici staré budovy muzea, i zde došlo na úsporná opatření. 90% veškerého stavebního materiálu bylo použito na vozovky nebo jiné stavební projekty.

Nová budova muzea celkově vykazuje o 30-35% nižší spotřebu energie, než byl požadavek normy a vyprodukuje o 50% méně odpadní vody, než v případě předchozí realizace. Celkově bylo využito 20% místních materiálů, které pochází z okruhu 500km. Zaměstnanci jsou také odměňováni za využití kol, nebo veřejné hromadné dopravy. Tato ekologicky šetrná opatření vedla k udělení certifikátu LEED platinum s celkovým hodnocením 54 bodů. To dělá z Californie Academy of Science nejúspornější muzeum na světě.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *