Berlin Reichstag

Berlin Reichstag - noční pohled kopule

flickr.com – Luke Ratzlaff

Novorenesanční budova Reichstagu s moderní skleněnou kopulí od Normana Fostera patří mezi nejvyhledávanější atrakce Berlína. Téměř 24 metrů vysoká konstrukce nabízí výhled na městské panorama. Vnitřní kužel zároveň slouží jako přívod světla a odvod znečištěného vzduchu pro ústřední jednací sál.

Kontext

Budova Reichstagu se nachází na konci parku Groser Tiergarten, nedaleko Brandenburgské brány a Pariser Platz, kudy prochází výrazná urbanistická osa. Poblíž se nachází také památník holocaustu, který je tvořen 2711 betonovými kvádry. Mezi takovými atrakcemi je snadné přehlédnout i poměrně střídmou budovu DZ bank od Franka Gehryho s daleko svéráznějším interiérem.

[put_wpgm id=32]

Historie

Novorenesanční budova byla postavena v letech 1884 – 1894. Autorem projektu je německý architekt Paul Wallot. V únoru 1933 byla  budova úmyslně zapálena, přičemž požár nikdy nebyl uspokojivě vysvětlen. Další poškození budova utrpěla během druhé světové války a poté přestala být užívána. I dnes jsou na fasádě stále zachované segmenty známek poškození – například na vnitřních stranách štítů. Kopule musela být stržena v roce 1954 a první rekonstrukce byla provedena až v letech 1961 – 1964.

Berlin Reichstag - historický stav

Reichstag 1929 – foto: Wikipedia Commons, Albert Radtke

V roce 1992 byla vypsána architektonická soutěž, které se zúčastnilo 14 zahraničních a 80 německých architektů. Finalisté soutěže – Norman Foster, Santiago Calatrava a Pi de Bruijn byli v další fázi soutěže požádáni o snížení nákladů. Dvojice architektů Calatrava-Bruijn spíše upravila své dva předchozí návrhy. Foster jako jediný začal navrhovat znovu od nuly, vytvořil 4 funkční varianty a architektonickou soutěž s jednou z nich nakonec vyhrál. Po ukončení soutěže začali někteří členové parlamentu vyžadovat kopuli, která by byla v souladu s historickým návrhem Paula Wallota a návrh tak prošel dalšími změnami až do dnešní podoby.

Norman Foster prý účast na takovém projektu nemohl odmítnout, ale byl skeptický, že by vůbec mohl vyhrát zahraniční architekt.

Berlin Reichstag - vnější kopule

foto: Lukáš Dudek

Práce započali v roce 1995. Obnovou prošly vnitřní prostory a značně poškozená obálka budovy. Rozpočet stavby 600 milionů DM a finální termín byl dodržen.

Konstrukce

Kopule se nachází na střeše budovy Reichstagu, v centrální části půdorysu. Konstrukce s průměrem 38 metrů dosahuje výšky 23,5 metru. Vrchol skleněné kopule se nachází ve výšce 47,5 metru nad úrovní terénu. Dóm má tak téměř stejnou výšku, jako samotný parlament, ačkoliv se zdá být díky horizontálnímu členění mnohem nižší. Prosklený dóm odkazuje na historický stav Reichstagu. Ačkoliv si moderní pojetí a histori přesně tvarově neodpovídají, Fosterův návrh uchovává památku budovy a do výsledné formy vstupuje jen velmi kultivovaně a decentně. Výjimkou jsou moderní materiály – sklo a ocel, které v návrhu symbolizují otevřenost německé demokracie.

Dóm je rozdělen na 24 kolmých žeber vždy po 15 stupních, vodorovně je pak členěn příčlemi se vzdáleností 1,65 metrů. Tato ocelová konstrukce drží 3000 m2 vrstveného bezpečnostního skla. Spíše než pokračováním budovy je kopule samostatnou konstrukcí o váze 1200 tun.  V horní i spodní části je otevřená a umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu. Po obvodu dómu se nachází dvě úzké betonové rampy o šířce 1,8m, které se ve sklonu 8% vinou až k podestě, umístěné na vrcholu kopule. Rampy jsou protichůdné – jedna je určena pro výstup a druhá pro sestup. Půdorysné pootočení obou šroubovic je 180 stupňů a toto řešení zajišťuje plynulý pohyb návštěvníků vždy pouze v jednom směru.

V centrální části interiéru se nachází tubus kuželového tvaru s 360 zrcadlovými panely. Zrcadla po obvodu sbírají světlo a distribuují jej do jednacího sálu níže, skrze kruhový světlík. V noci celý systém funguje přesně opačně a světlo sálu tak podobně jako maják signalizuje, zda se koná zasedání parlamentu. Pohybující se stínící mechanismus uvnitř kopule redukuje přímou složku světla. Vnitřek zrcadlového tubusu je podobně jako komín využit pro odvod a rekuperaci znečištěného vzduchu.

Berlin Reichstag - rampy

flickr.com – Marmontel

Pokud jde o další úsporná opatření, pro vytápění byl použit rostlinný olej – výsledkem je snížení emisí CO2 o 94%. Na střeše je dále nainstalováno 300 m2 solárních panelů a budova vygeneruje více energie, než sama spotřebuje. Jsou tu i další úsporná opatření – přirozená cirkulace vzduchu nebo podzemní zásobárny teplé a studené vody.

Součástí řešení střechy Reichstagu je také terasa se střešní restaurací. Terasa je řešena moderně a kultivovaně, z materiálů převládá kamenná dlažba a ocelovo-skleněné zábradlí. Návštěvníci mohou nahlížet do atrií nebo prohlédnout mnohem zajímavější panorama města, kterému dominuje berlínská televizní věž.

Berlin Reichstag - podesta

foto: flickr.com – Matthew Powell

Budova Reichstagu kombinuje historické a moderní prvky, které do sebe nenásilným způsobem zapadají. Kopule je více, než historický odkaz – je symbolem znovuzrození. Volný přístup do kopule poodhaluje také další princip demokracie – lidé jsou nad vládou.


 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *