Farnsworth House

Farnsworth House

flickr.com – Revelateur Studio

Dům o jediné obytné místnosti bez vnitřních podpor, uzavřený ve skle a nesen minimálním potřebným množstvím konstrukcí. Sídlo pro doktorku Edith Farnsworth je jedním z nejrozporuplnějších děl mezinárodního stylu. Brilantní po stránce formy, ale absolutně rezignující na té nejzákladnější složce každého domova – soukromí. I přes některé nedostatky je však dům silnou vizí budoucnosti a stává se prototypem pro další stavby Miese van der Rohe, jako Crown Hall nebo Seagram Building.

Funkce

Dům byl postaven pro doktorku Edith Farnsworth jako relaxační sídlo, určené pro její záliby – překlad poezie, přírodu a hru na housle. Zadání nebylo blíže definované, Mies van der Rohe měl návrh domu pojmout tak, jako kdyby jej stavěl sám pro sebe.

Kontext

Farnsworth house se nachází 89km jihozápadně od centra Chicaga. Jižně od Plano, nedaleko řeky Fox. Na rozsáhlé ploše 60 akrů si Mies van der Rohe vybral lokalitu v záplavovém území řeky. Podlahu domu staví pomocí sloupů nad stoletou hladinu vodu, ale i přes tato opatření byl dům v minulosti několikrát zaplaven. V letech 1956, 1996 a naposledy v roce 2008 v důsledku hurikánu Ike, kdy voda vystoupala o půl metru nad podlahu domu.

[put_wpgm id=9]

Farnsworth house je chráněn vzrostlými stromy, které kromě nejnutnějšího soukromí zajišťují bariéru před sluncem. Příjezd na pozemek se nachází z River road.

Historie

Farnsworth house byl navržen v letech 1945 – 1947. Práce na domu však začali až v roce 1950. Celková cena se vyšplhala na 74 tisíc dolarů, což je asi o 16 tisíc víc nad stanovený rozpočet. Důvodem navýšení byla cena materiálu po válce. Kromě ceny doktorce Farnsworthové vadila skutečnost, že v létě se vnitřní prostor přehřívá a v zimě na oknech kondenzuje vlhkost. Tyto nedostatky vyústily až v soudní spor, který rozhodl ve prospěch Miese van der Rohe. Soudní rozepře vyvolaly vlnu publicity a Mies van der Rohe už s doktorkou nikdy nepromluvil.

Edith Farnsworth využívala dům dalších 21 let. V roce 1968 však vzniká projekt místní silnice a mostu přes řeku Fox. Doktorka dům prodává a stěhuje se do své vily v Itálii. Dům kupuje sběratel umění Lord Peter Palumbo, který do domu přidal vzduchotechniku, provedl rozsáhlé terénní úpravy a na zahradu přidal svou rozsáhlou sbírku moderního umění. Dům vlastnil po dalších 31 let, poté se stává kulturní památkou a je otevřený veřejnosti jako muzeum.

Farnsworth House - zahrada

flickr.com – Timothy Brown

Forma

Dům zaujme svým minimalistickým vzhledem. Převládající bílá barva a tvarové řešení domu kontrastují s okolní přírodou. Jediným zjemňujícím prvkem mezi domem a okolím je obdélníková terasa, která zároveň slouží jako podesta pro velkorysé vstupní schodiště.

Dvě horizontální desky tvoří podlahu a strop. Dům nese 8 ocelových sloupů ve tvaru H a zvedají podlahu domu 1,5m nad terén. Dům je kromě svého stropu a podlahy zcela bez obvodových zdí. Jedinou hranicí mezi exteriérem a interiérem je tenká vrstva skla. Interiér tak prakticky nelze vnímat bez okolní přírody. K ochraně soukromí sloužily pouze jednoduché závěsy, rozmístěné po obvodu domu a nejintimnější provozy – šatna a koupelna byly uzavřeny do pravoúhlého dřevěného jádra.

Interiér je volný prostor. Jedinou členící funkci zastává jádro a vnitřní nábytek, který zónuje všechny funkce domu. V původních plánech Mies van der Rohe uvažoval nad členění prostoru dalšími závěsy, nicméně tato myšlenka nebyla nikdy zrealizována. Materiály byly zvoleny s ohledem na čistotu a jednoduchost. Travertin, sklo, ocel a dřevo. Ocelové spoje jsou provedeny precizně s prakticky neviditelnými svary. Princip less is more sahá až do detailu.

Farnsworth House - interiér

flickr.com – Sandra Cohen-Rose and Colin Rose

Budova si vysloužila obdiv i kritiku. Mezi obdivované části bezesporu patří forma domu a nosné konstrukce. Dům byl však kritizován za velkou energetickou náročnost, kvůli vysokému podílu prosklených ploch. V zimě byl interiér vytápěn podlahovým vytápěním a v horkých letních dnech se musel spolehnout na nedostatečné chlazení stíny stromů a příčné větrání. Potom tu také byly duševní aspekty, jako ztráta pohodlí, útulnosti a soukromí. I přes tyto pochopitelné aspekty se dům stal díky konceptu transparent glass box zdrojem inspirace pro další Miesova díla. Dokonce inspiroval architekta Philipa Johnsona k vytvoření podobné realizace skleněného domu.

Farnsworth house je nadčasové architektonické dílo a zároveň důležitý architektonický experiment.



Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *