Sagrada Familia

Sagrada Familia

flickr.com – Steve Jurvetson

Slavný chrám Svaté rodiny se pyšní rozsáhlými dekoracemi a křesťanskou symbolikou. Výstavba probíhá už od roku 1882 a dokončené dílo bude se třemi velkolepými fadádami a 18 věžemi nejvyšším chrámem na světě.

Kontext

Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny) se nachází uvnitř šachovnicového, čtvercového rastru bytových domů. Jako reakce na kompozici chrámu jsou dvě sousední pole šachovnice tvořeny parky Placa de la Sagrada Família a Placa de Gaudí. Kontext chrámu je poměrně překvapivým faktorem pro mnoho turistů, které zavádějící fotografie překvapí a někdy i trochu zklamou.

[put_wpgm id=8]

Historie

Stavební práce započali v roce 1882. Sám Antoni Gaudí převzal projekt hned o rok později po jeho předchůdci F. de Paulo del Villarovi. Gaudí zemřel v roce 1926, přičemž svému dílu se věnoval tak intenzivně, že zapomněl pečovat o svůj zevnějšek. Když ho počátkem června srazila tramvaj, byl zprvu považován za žebráka – poznali jej až po několika dnech a jeho smrt se stala národní tragédií.

Po Gaudího smrti vyvstala palčivá otázka, zda by nemělo být jeho dílo ponecháno raději nedokončené. I když výstavba chrámu pokračuje podle původních podkladů, nově dokončené části jsou oproti původnímu Gaudího dílu provedeny odlišně. Práce trvají až do dnešních dnů a stavba bude pravděpodobně dokončena až v roce 2026. Pokud jsou tyto odhady správné, chrám bude dokončen na sté výročí od Gaudího smrti a celkem 144 let od zahájení výstavby.

Sagrada Familia - střecha

flickr.com – Jessica Spengler

V okamžiku Gaudího smrti byla dokončena méně, než pouhá čtvrtina stavby. Rychlost výstavby komplikuje i financování, které probíhá pouze formou soukromých darů a příspěvků.

Sagrada Familia je spolu s dalšími pracemi Antoni Gaudího zapsána na seznam UNESCO. V listopadu 2010 byl chrám vysvěcen papežem Benediktem XVI.

Forma

Chrám Sagrada Familia je osobitým pojetí gotiky v kombinaci se zakřivenými secesními tvary. Šachovnicový systém města se podepsal na tvaru celé stavby a oproti tradičním chrámům je Sagrada Familia na délku nápadně kratší. Další zvláštností jsou 3 různé fasády a portály. Konvence tradičních chrámů je porušena také v půdoryse, kdy je katedrála namísto kaplí obklopena obdélníkovou krytou chodbou.

Sagrada Familia je plná křesťanských symbolů. Patrně tím nejdůležitějším je 18 věží. Každé ze 3 fasád jsou přidruženy 4 a dohromady symbolizují 12 apoštolů. Další vnitřní věže symbolizují 4 evangelisty a v budoucnu budou doplněny o sochy, které přísluší jednotlivým patronům (sv. Lukáš – býk, sv. Matouš – anděl, sv. Jan – orel, sv. Marek – lev). Zbylé dvě věže jsou přidruženy Panně Marii a Ježíši Kristovi. Podle Gaudího návrhu věž Panny Marie nedosahuje výšky evangelistů. Ježíšova věž je navržena jako nejmohutnější a dosahuje až do 170 metrů. Tato výška je zvolena s ohledem na nedaleký kopec Montjuic. Gaudí údajně nechtěl převyšovat dílo boží a proto bude kříž nejvyšší věže ukončen jen několik metrů pod vrcholem kopce. Dnes jsou však dokončeny pouze 2 ze tří fasád a na konečný výsledek si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Výška 170 metrů však bude stačit na překonání nejvyšší současné katedrály v německém Ulmu (161,53m).

Patrně nejúžasnějším uměleckým dílem jsou 3 velkolepé fasády umístěné symbolicky vůči světovým stranám. Narození – severovýchod, Umučení – jihozápad a Zmrtvýchvstání – jihovýchod.

Fasáda Narození (Nativity facade) nese největší vliv Gaudího, byla postavena v letech 1894 – 1930 a je první dokončenou fasádou. Bohatá výzdoba v sobě nese prvky života a zrození, v základnách sloupů jsou želvy a najdeme zde například i dva chameleony, symbol změny. Sám Gaudí původně zamýšlel fasádu vytvořit polychromovanou, aby se každý detail jevil stejně živý, jako ve skutečnosti. Některé sochy byly zničeny v roce 1936, jejich rekonstrukci provedl japonský sochař Etsuro Sotoo.

Sagrada Familia - fasáda

flickr.com – Serge Melki

Fasáda Umučení (Passion facade) je naopak velmi strohá. Jednoduché tvary jsou inspirovány kubismem. Holé a drsné přímky připomínají kosti. Jednotlivé výjevy jsou věnovány poslední noci před ukřižováním, umučení Krista a jeho utrpení. 6 dlouhých, šikmých sloupů se podobá kmenům sekvojí. Zajímavá je zde také hra světel a stínů. Nedaleko sochy Jidášova polibku se nachází zajímavý sochařský detail. Magický čtverec 4 x 4, kde jsou jednotlivá pole vymyšlena tak, aby jejich součet v libovolném řádku či sloupci dal součet 33, věk Ježíše v době ukřižování.

Fasáda Zmrtvýchvstání (Glory facade) bude znázorňovat vzestup k bohu. Nebudou chybět ani symboly 7 smrtelných hříchů a ctností. Výstavba byla zahájena v roce 2002 a plné dokončení bude vyžadovat demolici bloku Carrer de Mallorca.

Půdorys chrámu vychází z latinského kříže. Najdeme tu 5 traktů, přičemž centrální klenby dosahují výšky 60 metrů a v apsidě je to dokonce 75 metrů. Centrální 4 sloupy podepírají hyperbolické klenby, které nevytváří vodorovné zatížení. Unikátní sloupy se větví podobně, jako stromy a průřezy sloupu se po výšce často mění. Nedílnou součástí interiéru je světlo, které svou barvou oživuje jemné neutrální odstíny kamene.

Sagrada Familia - okna

flickr.com – Son of Groucho

V roce 2010 byly instalovány varhany, které mají 1492 trubek. K překonání tak obrovského prostoru bude však zapotřebí více varhan, na které lze hrát samostatně a v případě potřeby i najednou.

Sagrada Familia je výrazným symbolem Barcelony. Pro značnou část z 2,5 milionů návštěvníků ročně však návštěva končí zklamáním. Jedno z největších děl několika generací je v současnosti hyzděno jeřáby a pokrývá jej lešení. Kontroverzní je i samotná architektura chrámu. Zatímco Walter Gropius či Louis Sulliven dílo zhodnotili jako zázrak technické dokonalosti či největší dílo kreativní architektury za posledních 25 let, spisovatel George Orwell o chrámu prohlásil, že se jedná o jednu z nejohavnějších budov na světě.

Sagrada Familia - pohled

flickr.com – André

Chrám má ještě poměrně daleko do svého dokončení, už teď však zaujímá pomyslnou první příčku největších lákadel Barcelony. Navzdory rozporuplným názorům je Sagrada Familia stavbou, kterou zkrátka stojí za to vidět. Snad k tomu bude možnost v roce 2026, kdy by mělo být Gaudího dílo definitivně dokončeno. Doufejme, že se finální termín nebude příliš měnit.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *