Vila Savoye

Vila Savoye

flickr.com – chrisobayda

Modernistická vila v Poissy nedaleko Pažíže vyniká jednoduchým vnějším tvarem za kterým se ukrývá rozmanitý vnitřní prostor. Kompozice solitérního domu obklopeného přírodou je inspirována prostou funkcí automobilu, který Le Corbusier propisuje do každé křivky jinak přísně pravoúhlé kompozice.

Funkce

Vila byla postavena pro manžele Pierra a Emilii Savoye. V roce 1940 byla stavba obsazena Němci a následně Američany a sloužila jako skladiště. Po válce se dům stal centrem mládeže a po dokončení rekonstrukce v roce 1997 byl otevřen pro veřejnost.

Kontext

Vila stojí na severním okraji Poissy, nedaleko řeky Seiny. V blízkosti parcely se nachází budova školy Lycée d´Etat Le Corbusier. Samotný dům pak stojí na rovné parcele uprostřed louky, obklopen vzrostlými stromy. Příjezdová a odjezdová cesta podporují myšlenku cirkulace automobilu kolem půlkruhového segmentu půdorysu v přízemí.

[put_wpgm id=15]

Myšlenka Le Corbusiera byla beze zbytku naplněna. „Dům je krabice zavěšená ve vzduchu v poli nad ovocným sadem“.

Historie

Vila byla postavena v letech 1928 – 1931 pro rodinu Savoye. Ve stejné době vzniká také brněnská realizace Ludwiga Miese van der Rohe, vila Tugendhat. Historie obou slavných vil si je v několika klíčových aspektech až nápadně podobná, ani zde totiž šťastný život rodiny netrval dlouho a v roce 1940 byl dům obsazen Němci a poté Američany. Rodina židovského původu nakonec skončila v koncentračním táboře.

Po válce se rodina vrátila do svého sídla, brzy jej však definitivně opouští. Vilu Savoye v roce 1958 získalo město Poissy a vzniká zde centrum mládeže. Budova však byla v havarijním stavu a město navrhuje razantní opatření – demolici.

Vila Savoye - přízemí

flickr.com – Scarletgreen

Díky zásahu Le Corbusiera a řady dalších architektů se tento záměr naštěstí nerealizoval. V roce 1963 proběhl první pokus o rekonstrukci pod vedením architekta Jeana Debuissona. V roce 1965 byla vila označena za historickou památku Francie a to ještě za života Le Corbusiera. Kompletní renovace byla však provedena až v letech 1985 – 1997 pod vedením Jeana-Louise Véreta. Součástí obnovy byly také některé zařizovací předměty. Dům je dnes v péči Centre des monuments nationaux a je otevřen pro veřejnost po celý rok.

Forma

Vila Savoye byla postavena za využití pěti bodů moderní architektury které definoval Le Corbusier teprve v roce 1927 při výstavbě na sídlišti Weissenhof ve Stuttgartu.

Fluidní prostor také posilují nejrůznější statické formy, které jsou zdánlivě nahodile rozmístěny v interiéru. Tyto objemy usměrňují tok lidí v prostoru a zároveň skrývají nezbytné technické zázemí.

  • Dům postavený na sloupech uvolňuje prostor v přízemí pro pohyb chodců či zeleň.
  • Sloupy uvolňují půdorys a prostor může být dále dělen s nekonečnou variabilitou.
  • Sloupy uvolňují fasádu, kterou je možné dále tvarovat dle libosti.
  • Pásová okna mohou být vedena i skrze sloupový systém.
  • Plochá střecha nahrazuje prostor, který dům odebíral a je vhodným místem pro zahradu.

Druhým důležitým aspektem celého návrhu se stal automobil. Dopravní prostředek rodiny Savoye, který zajišťoval dopravu mezi vilou a druhým sídlem v Paříži. Právě křivky automobilu se staly základem pro některé z elegantních oblých tvarů jako je schodiště či vnitřní rampa domu.

Vila Savoye - interiér

flickr.com – Scarletgreen

Nejvíce byl však návrhem automobilu ovlivněn tvar přízemí. Příjezdová a odjezdová cesta tvoří uzavřenou trasu, která navíc objíždí celý dům. Le Corbusier proto neodebírá přízemí celé, ale pomocí půlkruhového proskleného segmentu vytváří krytou příjezdovou cestu lemovanou sloupy. Tato cesta vede kolem hlavního vchodu až do garáže. Řidič většinou cestující vysadil nedaleko vchodu a následně sám zaparkoval na jednom ze tří šikmých aprkovacích stání krytého parkoviště.

Le Corbusier volí pravidelný rastr sloupů s roztečí 4,75 metrů. V původním návrhu bylo počítáno s celými pěti metry, v poslední fázi však Corbusier šetří náklady a dům prostorově zmenšuje.

V přízemí kromě garáže a bytů pro řidiče či služku najdeme zejména majestátní halu se schodištěm a centrální rampou, která je v popředí zdůrazněna čtveřicí sloupů. Samotný prostor pro bydlení rodiny Savoy se odehrává v prvním patře. Na obdélníkovém prostoru 22,5 x 20m se nachází kuchyň, salon, terasa a tři ložnice z nichž jedna slouží hostům. Le Corbusier věnuje důležitou roli orientaci jednotlivých místností vůči světovým stranám. Terasa na východě slouží jako přechodný prostor mezi interiérem a exteriérem. Dlouhá pásová okna lemují výhledy na okolní přírodu.

Z částečně kryté terasy pokračuje rampa skrze exteriér až na střechu, kde se nachází solitérní konstrukce vytvořená ze sochařsky pojatých zdí. Konstrukce navazuje na tvar schodiště a je otočena směrem na jih. Střešní prostor je dále členěn zahradními truhlíky a světlíky, které přisvětlují obytný prostor.

Vila Savoye - střecha

flickr.com – Leon

Le Corbusier bíle zdůraznil vrchní patro a přízemí natřené zelenou barvou potlačil do pozadí. Díky vnějšímu rastru sloupů a hře světel tak vila působí dojmem, že se vrchní podlaží vznáší nad okolní přírodou. V interiéru převládají neutrální materiály a jednoduché konstrukce, které jsou navrženy až v téměř minimalistickém duchu. Schodiště s jednoduchým zábradlím je tvořeno v černobílých barvách a stěny v ložnicích jsou obarveny jednoduchými barvami. Nejdůležitějším prvkem domu jsou četné průhledy z rampy a obytného prostoru. Střešní konstrukce upravuje měřítko celé vily. I s množstvím sloupů je však zachována horizontální povaha domu, která je zdůrazněna pásovými okny.

Vila Savoye je označována za jedno z nejdůležitějších děl Le Corbusiera ve 30. letech. Mnozí ji dále označují za jednu z nejslavnějších vil na světě. Takového věhlasu se dostalo i vile Tugendhat, která nabízí o trochu slabší prostorové souvislosti, nicméně využívá kvalitnější materiály a technologie.

Pokud jde o kritiku, dílu Le Corbusiera je často vyčítáno, že plně nedodržel svých pět pravidel, která si sám pro tvorbu stanovil. Potenciál střechy není plně využit a sloupy uvolňují prostor spíše po formální stránce.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *